Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for elevers fritagelse for undervisning

Vedtaget i Skolebestyrelsen 27. marts 2012

Princip

• at give det enkelte barn og den enkelte klasse de bedste muligheder for
undervisning og kontinuitet i arbejdet.
• at give de bedste muligheder for samarbejde omkring det enkelte klassetrin.

Skolen skal respekteres som arbejdsplads for både elever og lærere, således at skolen skal have en høj prioritet i barnets tilværelse. Derfor skal al fritagelse for undervisning nøje overvejes. På Grønnevang Skole opfordres alle forældre til så vidt det er muligt, at afholde ferier i skolens ferier.

Skolen kan efter aftale med hjemmet give eleven fri fra undervisning i særlige situationer under iagttagelse af følgende forhold:

Det er vigtigt, at eleverne følger undervisningen kontinuerligt da
• undervisning tilrettelægges i kortere og længere sammenhængende forløb
• eleverne deltager i undervisningen både som enkeltpersoner og som en del af et arbejdsfællesskab i klassen og i grupper


Retningslinjer

Af hensyn til kontinuiteten i undervisningen anbefales det
• at ferie i størst muligt omfang holdes i de fastlagte skoleferier
• at enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt

Når en elev får fri, er det hjemmets ansvar at få samlet op på den forsømte undervisning. Læreren kan ikke forventes at yde en ekstra indsats mht. planlægningen af lektier i den fritagne periode. Forældrene skal selv holde sig ajour hermed. Skolen har en standardskrivelse til elever, der bedes fritaget for en uges undervisning i løbet af skoleåret. Her fremgår forældrenes forpligtelse i fraværsperioden.
Frihed i 1 -2 dage gives af klasselæreren. Frihed ud over 2 dage skal gives af skolens ledelse. Religiøse fejringer håndteres i den enkelte klasse/årgang.

Ved fritagelse for aktiv deltagelse fra idræt har eleven ikke fri og skal være til stede i timen.
Fritagelse for kristendom kræver en forudgående, personlig samtale mellem skolens ledelse og forældrene. Hvis kristendom er placeret i en ydertime, går eleven hjem medmindre andet er aftalt. Ved placering midt på dagen kan det ikke forventes, at skolen har opsyn med den fritagne elev, som dog kan opholde sig på skolen.