MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikationsprincip

Kommunikationsprincip for Grønnevang Skole og Fritid


I Hillerød Kommune har vi 10 forholdemåder, som kan hjælpe os til at følge en god vej i vores adfærd, hvor vi kommer som borgere, og hvor vi kommer som medarbejdere.
Når vi er til stede sammen baseret på værdier, så har vi i hvert tilfælde og hele tiden selv ansvar for at tænke os om og træffe beslutninger om, hvad vi gør ud fra en viden om, at noget er bedre end noget andet.
Alting forandres – til tider umærkeligt til tider i hastig fart. Meget specifikke anvisninger er hurtigt forældede, og et forældet princip har vi ikke gavn af. Et princip, der fordrer, at vi handler baseret på værdier, forældes ikke.
Alle former for kommunikation, også den kommunikation, man måske ikke gør, kan ændre et andet menneskes time, dag, uge og fremtid. Når vi kommunikerer er vores personlige ansvar stort.
De værdier, der ligger til grund for dette kommunikationsprincip, er udtrykt i de 10 forholdemåder. Vi har en 11. forholdemåde her hos os på Grønnevang. Den er værdiparaplyen over alle de 10 andre:

”Hver gang jeg kommunikerer, vælger jeg at kommunikere, så min kommunikation bidrager positivt for modtageren og for det, som vi er fælles om.”

Vi er alle elever, forældre og medarbejdere en del af hinandens arbejdsmiljø og ansvarlige for hinandens trivsel. Trivslen har gode betingelser, når vi har en god dialog med hinanden.
Når forældre og skolens personale kommunikerer, sker det ved direkte kontakt og ikke gennem andre. Vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Sådan sikrer vi, at der ikke opstår misforståelser.


Kommunikationen begynder i nærmeset led. Dvs. at man eksempelvis henvender sig til læreren før lederne og altså til den, det handler om.
For at sikre at skolens personale kan varetage elevernes behov bedst muligt, informerer forældrene, når der er forhold uden for skolen, som har betydning for deres barn.


Aula

 • På Aula kan man kommunikere sikkert. Alle elektroniske henvendelser til skolen, skal derfor ske på Aula:
 • Aula er til udveksling af korte beskeder med konkret information.
 • Aula kan bruges til at aftale en telefonsamtale eller et personligt møde, når vi har brug for at tale om noget, hvor vi skal udtrykke vores mening, og vores bekymringer.
 • På Aula får man svar inden for 3 hverdage. Hvis man ikke har fået svar, så må man meget gerne minde modtageren om, at ens besked er blevet overset. Det sker heldigvis sjældent. Det kan godt være, at man ikke kan få svar på alle spørgsmål. Hvis ikke, så aftaler man et tidspunkt, hvor man kan forvente at kunne give et svar, en telefonsamtale eller et personligt møde.

Meebook

 • I Meebook logger man ind med sit Uni-login.
 • Begyndelsen af skoleåret kan man se årsplanen i fagene i Meebook.
 • Hver uge kan man se ugeplanen i Meebook.
 • Hvert efterår udgives elevplanen i Meebook. Elevplanen er klar, to uger inden man skal til skole-hjem-samtale. Så er man godt forberedt til samtalen.

Forældremøder og skole-hjem-samtaler

 • En gang om året holder vi forældremøder.
 • Der er særlige forældremøder med temaer i løbet af skoletiden. Det kan for eksempel være om uddannelsesvalg, når man kommer i udskolingen.
 • I november er der skole-hjem-samtaler. Alle elever deltager i én skole-hjem-samtale. Der kan også være flere samtaler og møder, hvis der er et behov for det.
 • I børnehaveklassen er der omvendt skole-hjem-samtale i begyndelsen af skoleåret. Her fortæller forældrene om barnet. Sådan lærer vi hinanden godt at kende.

Skolebestyrelsen

 • I skolebestyrelsen har forældre, elever og skolens personale indflydelse på skolen.
 • Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og udarbejder principper for skolens arbejde. I skolebestyrelsen modtager vi gerne henvendelser om det arbejde. Henvendelser om elev- og personalesager hører til hos skolens ledelse.

HFO

I HFO er forældre altid velkomne til at henvende sig og få en snak omkring barnet. Til beskeder bruges Aula. På Aula gives beskeder om fri, sygdom eller hvis barnet skal sendes afsted til fritidsaktiviteter.

Devices

Aftaler i forhold til brug af elevernes devices aftales lokalt på skolen i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

I Hillerød Kommune er det politisk besluttet, at der ikke indkøbes personlige PC’ere eller andre devices til alle børn. Fra 7. klasse anvender vi bærbare PC’ere, og vi opfordrer på baggrund af Hillerød Kommunes princip om Bring Your Own Device (BYOD) alle, der kan, til at medbringe bærbar PC fra 7. klasse. På skolen har vi skabe til at låse PC’erne inde og oplade dem, når de ikke er i brug. Har man ikke mulighed for at medbringe en bærbar PC, kan man låne på skolen.

De 10 forholdemåder ses herunder.
 

Vi er:

 1. Inviterende frem for udelukkende
 2. Involverende frem for informerende
 3. Hjælpende frem for udfordrende
 4. Lyttende frem for talende
 5. Talende frem for skrivende
 6. Afsøgende frem for afventende
 7. Opsøgende frem for stillestående
 8. Spørgende frem for gættende
 9. Fællesskabende fremfor grænsedragende
 10. Støttende frem for dominerende