Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afdeling Jespervej - indskolingen

I indskolingen på Jespervej går der cirka 300 børn fra 0. til 5. klasse. Vi har organiseret os i huse med to årgange i hvert hus. Den ældste årgang flytter videre til det næste hus i slutningen af skoleåret. Det betyder at alle børnene kender de andre børn på deres egen årgang rigtigt godt, og at de også kender og kan skabe venskaber med børn fra årgangen over og årgangen under. I slutningen af 5. klasse rykker eleverne over på udskolingen så de er bekendt med det ”nye” sted før sommerferien. 

Børn der leger i sandet på en legeplads    Skolepatruljen på job foran skolen     Stien mellem skolens afdelinger

Indskolingen på Jespervej ligger ud til Skansebakken, som er et naturområde med et rigt plante- og dyreliv. Her ligger også vores store boldbaner og på 10 minutter kan man ad en sti nå til udskolingen på Østervang. Vi har en dejlig naturlegeplads og vores kæmpe legeområde, der strækker sig i hele skolens længde. Her er plads til alle.

I indskolingen på Jespervej har vi ofte morgensamlinger i husene. Vi mødes også fælles alle cirka en gang om måneden og op til de store begivenheder i løbet af året, fx begynder vi naturfagsugen i fællesskab ligesom vi har flere samlinger op til jul. Vi gør noget ekstra ud af december og fastelavn, og hvert år deltager vi i Læseraketten og holder en forårskoncert, som vi selv synes kan slå benene væk under de fleste.

Legepatruljen er en gruppe børn fra 5. årgang, som i det store frikvarter midt på dagen organiserer lege for de mindre børn i skolegården. Børnene er gode til at arrangere lege for de mindre, og samværet skaber tryghed hos de mindre, fordi de lærer de store at kende.

legepatruljen går over skolegården. De har blå veste på med "Legepatruljen" påtrykt    Skolegården på afdeling Jespervej     Et barn fra Legepatruljen sætter plaster på albuen af et barn der har slået sig.

HFO (Hillerød Fritids Ordning) for elever fra 0.-  3. klasse ligger nemt tilgængeligt på skolen. Ved stien der går over til udskolingen ligger vores klubtilbud til elever fra 4. – 6. klasse. I HFO holder Satellitten og vores sputnikker til. Satellitten er et samarbejde med Hillerød Bibliotekerne, hvor elever (sputnikkerne) fra 3 årgang står for at drive et lille bibliotek for at styrke læselysten. Her kan du se en lille video om vores HFO.

Fælles Børn - Fælles Ansvar er Hillerød Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik, som vi følger tæt i vores arbejde med børnene. Den har til formål at skabe sammenhæng mellem generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Derudover kommer alle ansatte på Hillerøduddannelsen, som bygger på en narrativ forståelsesramme og skal bidrage til implementeringen af tankerne, visionerne og etikken beskrevet i Fælles Børn – Fælles Ansvar.

På Grønnevang Skole er vi optagede af at være en skole for alle. Skolebestyrelsen har udarbejdet en række principper for blandt andet kommunikation, klassedannelse og egenbetaling i forbindelse med arrangementer og lejrskole. Principper kan ses i menupunktet for Skolebestyrelsen. 

Man er altid velkommen til at ringe for at høre mere om os, og vi inviterer gerne på besøg og viser skolen frem. Telefonnumre og adresser findes her.