Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nødebo Skole - en del af Grønnevang Skole

Nødebo Skole ligger i naturskønne Nødebo tæt på Esrum Sø. Det er den mindste af de tre afdelinger på Grønnevang Skole med én klasse per årgang fra 0. - 5. klasse.

Elever i de ældre klasser tager ind til afdeling Jespervej i udvalgte fag for at være en del af et større fællesskab og bruge faglokaler som madkundskab og håndværk og design. Nødebo Skole deltager også i fælles projektuger med resten af skolen. 

Der går skolebus fra Nødebo til afdeling Jespervej og Østervang.

 Nødebo Skole, hovedbygningen    Nødebo Skole, to drenge der spiller fodbold    Luftfoto af Grønnevang Skole afdeling Nødebo

I Nødebo arbejder vi med begrebet ”Udeskole” på alle klassetrin.

En stor del af lærerne samt tilhørende pædagoger har taget Udeskole-kurser på Skovskolen og anvender denne viden og de tillærte praktiske færdigheder i den daglige undervisning.

Hvad er Udeskole?

Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure.
Udeskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude. Eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem inde-undervisningen ude i relevante omgivelser, og de følger op på udeundervisningen i klasseværelset.
Udeskole kan foregå mange steder, eksempelvis i skolegården, i skoven, hos virksomheder, på museer, i kirken, ved søen og andre steder.
Hvad får eleverne ud af Udeskolen?
Da folkeskolens hverdag blev længere pga. folkeskolereformen, kom der bl.a. også et krav om en mere varieret hverdag. Her er Udeskolen oplagt da den flytter eleverne ud af deres normale fysiske rammer og giver dem en mere virkelighedsnær tilgang til det de lærer. Men Udeskolen kan meget mere end det:
”Udeskole kan skabe øget sammenhæng mellem teori og praksis, give gode rammer for en undersøgende og problemorienteret undervisning, fremme koncentrationsevnen og fordybelsen hos eleverne, ligesom udeskole understøtter læring gennem alle sanser, som der er indikationer på har en mere varig effekt.” (Kilde: Notat om projektet ”Udvikling af Udeskole”, Undervisningsministeriet)

Hvordan undervises der i Udeskole på Nødebo?

I det daglige bliver Udeskole praktiseret på mange forskellige måder! Nedenfor kan du læse konkrete eksempler fra børnenes Udeskole-hverdag:

  • Forløb om søens cyklus, fødekæde og dyreliv med udflugter til Esrum sø med net og akvarier, hvor vi arbejdede med fødekæde og malede akvareller af de flotte dyr, vi fandt. (3-4-5 klasse)
  • Naturens dag, hvor vi var på svampejagt og malede forskellige typer svampe.
  • Projekt GO COOK, hvor vi lavede græskarsuppe over bål samt græskar snobrød. (1-5 klasse)
  • Børnene i 0.N skal have naturoplevelser - både for deres egen og for naturens skyld. Ved at bruge naturen i undervisningen - til leg og læring - er vi med til at klæde børnene på, så de i fremtiden kan træffe gode, kloge og rigtige beslutninger om naturen. For 0.N starter naturen i det øjeblik, børnene træder uden for klasselokalet. I løbet af året har vi flere emner, hvor vi benytter udeområdet. Vi arbejder bl.a. om årstider hvor vi har fokus på; vejret, dyr, planter, blade, fugle på træk og kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser osv... Derudover skal vi arbejde med vores sanser i skoven.