Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Grønnevang Skole

Velkommen til Grønnevang Skole

Grønnevang Skole består af tre afdelinger: Jespervej, Nødebo Skole og Østervang. På Jespervej og Nødebo Skole slår 0-5. klasse deres folder. Når eleverne kommer i 6. klasse, starter de i udskolingen på afdeling Østervang.

Fælles for alle afdelinger er fokus på trivsel, læring og samarbejde - så børnene er bedst muligt klædt på til at møde verdenen og fortsætte med uddannelse, arbejde og aktiv deltagelse i samfundet.

Billede af Grønnevang Skole til Skole-OL
Billede fra Grønnevang Skoles tur til Skole-OL 2019
​​​​​​

Bevægelse på Grønnevang Skole

På Grønnevang Skole vil der være bevægelse flere gange i løbet dagen. Bevægelsen kan være lagt ind i undervisningen,  som en del af det faglige indhold, men kan også være adskilt aktivitet, som en pause i undervisningen. Derudover er der pause for eleverne 10:00-10:20 og fra 12.00-12.30, hvor der vil være mulighed for leg og bevægelse. 

Tæt skole/hjem-samarbejde

Vi er en skole, der vil det tætte samarbejde mellem skole og hjem. Uden dette samarbejde kan vi ikke opnå det bedste for vores elever, både mht. trivsel og faglighed resultater.
Der skal være minimum én skole/hjem samtale om året, af og til flere samtaler, hvis der er behov for det.  Der bliver udarbejdet elevplaner, hvor forældrene kan følge med i, hvordan det går.
Alle lærere skriver ugeplaner til alle klasser om, hvad der skal arbejdes med, og hvad eleverne skal lære i den kommende tid.
Alle forældre velkomne på skolen. Hvis I som forældre er bekymrede eller har spørgsmål, kontakt lærerne/pædagogerne via Aula, eller skriv til  en af lederne.
 

Kontaktvoksne/klasselæreren

Alle elever har en kontaktvoksen, det er en af klasselærerne.
Vi afholder elevsamtaler med alle elever flere gange om året.
I elevsamtalen tales  der om, hvordan barnet trives, om de kan nå de mål, der bliver sat, og andet som kan fylde i barnets skoleliv.

Skole– HFO-samarbejde

Vi har et tæt samarbejde med HFO´en —  Vi har pædagoger  fra HFO1 i skolen i 0.-3. årg.  og i enkelte lektioner på 4. og 5. årg.  Vi har en fast pædagog i alle klasser på 0. og 1. årgang. På 2. og 3. årgang er der 1-2 pædagoger på årgangen. 
HFO2 (fritidsklub) ligger tæt på . Der er ikke mange pædagoger fra klubben i skole mere. Men når der er behov, har vi et tæt samarbejde. 
Skolepædagogerne  fra HFO’en deltager i forældremøder og skole/hjemsamtaler i tæt samarbejde med lærerne.

SMUKT-SPROG-SKOLE

På Grønnevang Skole har  vi fokus på sproget .Vi har fokus på at tale pænt til hinanden, behandle hinanden godt, så alle i hele indskolingen trives og lærer.
Vi er forskellige, og vi skal være her alle sammen.