Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for lejrskoler

Princip for afholdelse af lejrskoler Grønnevang Skole vedtaget i skolebestyrelsen 21-02-2017

Formål med lejrskoler på Grønnevang Skole

Lejrskoler er undervisning henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen eller i skolens lokalområde med hensyn til emner eller fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning. Lærere og pædagoger sikrer, at de erfaringer og den læring, der sker på lejrskolerne, overføres til den daglige undervisning og bliver en aktiv del af elevernes læring før, under og efter lejrskolen. Lejrskoler har også til formål at styrke arbejdet med opbyggelse af relationer og at styrke fællesskabet både i og mellem klasser.

Hvem, hvornår og hvordan?

På Grønnevang Skole er der lejrskole på 5. og på 8. klassetrin for den almene skole. For klasser i kompetencecenteret og i Basis-klasserne er der mulighed for lejrskoler en gang pr. skoleår.
Lejrskoler afholdes som udgangspunkt inden for landets grænser. Skal der dispenseres, skal der være helt særlige årsager, det skal være godkendt af ledelsen, hvorefter skolebestyrelsen orienteres.
Lejrskoler planlægges og afholdes inden for det budget, der tildeles af skolen. Herudover er det muligt at opkræve penge fra forældrene for sparet hjemmeforbrug for kost. Dette beløb udvikler sig over tid og fastsættes af ledelsen – i 2017 udgør det 50 kroner pr. døgn.
Klassekasser og forældreindsamlinger kan dække enkeltaktiviteter, men må ikke være en nødvendighed for at kunne gennemføre lejrskolen.
På 5. klassetrin har lejrskolen en varighed af minimum 2 overnatninger, for 8. klassetrin har lejrskolen en varighed af 4 overnatninger. Lejrskoler i kompetencecenteret og Basis-klasserne har en varighed af minimum 1 overnatning.
På 5. klassetrin indarbejdes princip for klassedannelse og klassesammenlægninger i planlægningen af lejrskolen.
Personalet anvender de interne retningslinjer for lejrskoler sammen med dette princip.


På vegne af skolebestyrelsen og skolens ledelse


Claus Ellemose                                                                                                        Anja Athar
Skolebestyrelsesformand                                                                                 Distriktsskoleleder